De beste helft in de pers


Het boek was aanleiding voor een zomers gesprek in het EO-programma Bid, Bedank, Bewonder. Uitzending: 15 oktober 2023. Interview: Giovanca Ostiana.
Kijk hier terug.

Arjan Broers pleit voor een wijsheidscultuur, in plaats van een kenniseconomie. ‘De belangrijkste dingen in het leven kun je niet becijferen.’
Klik hier voor het artikel in NRC van 19 mei 2023

Het 11e gebod: ‘Gij zult opgroeien en volgroeien’.
Klik hier voor een bijdrage aan Volzin, mei 2023. En hier voor een recensie, september 2023

‘Wie vertelt je dat jouw waarde losstaat van wat je presteert?’ Artikel in De Nieuwe Koers.

‘Wat sowieso hard nodig is in de huidige cultuur, die volgens Broers in essentie puberaal is: hyperkritisch, emotioneel grillig, gericht op de korte termijn. Niks mis mee als je inderdaad nog geen twintig bent, maar als houding ongeschikt voor de transformatie naar een volwassen en evenwichtig leven waartegen je wel ‘ja’ kunt zeggen, inclusief alle pijn, compromissen en onoplosbare problemen die daar onvermijdelijk bij horen.’
Klik hier voor een recensie in Trouw, 3 mei 2023